Metodika práce s diagnostickou sadou pro učitele


Řešení úloh je klíčovým nástrojem práce učitele matematiky na jakémkoliv stupni vzdělávání. Proto mu věnujeme mnoho pozornosti i času, jak při samotné výuce, tak ve všech dalších aspektech naší práce. Přesto naši žáci nezřídka právě při řešení matematických úloh selhávají. Tato diagnostická sada vám pomůže odhalit možné příčiny jejich selhání a nasměruje vás k aktivitám, které vám pomohou být žákům dobrými průvodci v řešitelském procesu.